Faglig baggage

 
Specialist i Narrativ psykoterapi
Diplom i Ledelse
Cand. mag. i dramaturgi

Bestyrelsesmedlem i Selskabet for Psykoterapi. Forperson i Narrativt Forum E45.

Jeg er oprindeligt uddannet cand.mag. i dramaturgi fra Aarhus Universitet. I perioden 1995 - 2007 har jeg lavet en masse teater; dels i mit eget teater Felix – art at work (tidligere Teater Felix), dels i undervisningsprojekter med unge.
Uddannelsen har jeg suppleret med en Diplomuddannelse i Ledelse. Det gav mig faglig vægt under de mange ledelsesmæssige opgaver og tillidshverv, som jeg har haft i mit arbejdsliv. I perioden 2009 - 2015 var jeg leder af Børnehuset Babuska, et privat dagtilbud i Skanderborg med en medarbejderstab på 30 medarbejdere. 
I 2015 afsluttede jeg specialistuddannelse i narrativ psykoterapi hos DISPUK. Siden 2015 har jeg været selvstændig som terapeut og rådgiver, fra 2018 også med forlagsvirksomhed.
Siden 2022 har jeg desuden været leder af dagtilbuddet Solhjem i Aarhus.


FAGLIGT CV

Læs mere her om mine arbejdserfaringer, faglige aktiviteter, frivillige hverv og uddannelser.

ARBEJDSMÆSSIGE ERFARINGER

Siden 2022

 • Leder af det private dagtilbud Solhjem i Aarhus. Solhjem er normeret til 110 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn og har en fast stab på 35 medarbejdere.
 • Stadig Selvstændig i egen virksomhed med terapi, rådgivning og forlagsvirksomhed i Tina Lauritsen Forlag

2015 - 2022

 • Selvstændig i egen virksomhed, hvor jeg arbejder med samtaleterapi, supervision og rådgivning til organisationer samt med formidling indenfor et narrativt perspektiv.
  I 2018 oprettede jeg forlaget Tina Lauritsen Forlag som en del af min virksomhed.
 • Sekretariatsleder. Fra efteråret 2020 har jeg ved siden af arbejdet i min egen virksomhed varetaget sekretariatet for den landsdækkende organisation Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud.  
 • Ledelsesansvarlig i dagtilbud. I 2016 og 2017 har jeg ved siden af arbejdet i min egen virksomhed været ledelsesansvarlig på deltid i Solhjem, et privat dagtilbud i Aarhus.

2009 - 2015 

 • Leder af det private dagtilbud Børnehuset Babuska, Skanderborg, med 30 fastansatte medarbejdere.

2005 - 2009

 • Produktionsleder og instruktør af Teater Felix’ forestilling gennem mit øje under min hud, Scenekunstplatformen Up Close and Personal under Århus Festuge 2006. Støttet af Århus Kommune, Århus Amt, Tuborgfondet og Kulturhus Århus.   
 • Produktionsleder og instruktør af Teater Felix’ forestilling Drive//Driven, Entréscenen Århus. 1. del af trilogien VAEKST. Støttet af Århus Kommune, Århus Amt og Tuborgfondet.
 • Projektleder og redaktør på brochure og website. Hertha Levefællesskab v. Aarhus.
 • Kursusleder ved Rudolf Steiner Pædagogseminariet, Skanderborg. Ledelseskurser og dramakurser.
 • Underviser ved Rudolf Steiner Skoler i Silkeborg, Aarhus og Vejle. Fagområder:      Teateropsætninger, litteratur, dansk  8. - 12. klassetrin.
 • Projektleder for Teater Felix’ tværfaglige miniseminar Mellem Udvikling og Udbytte i Studenterhus Århus. ” 2. del af Trilogien VAEKST. Realiseret i samarbejde med bl.a. KaosPiloterne og Kulturhus Århus.
 • Konsulent og kursusleder i konsulentsamarbejdet Felix – SEAQuinta i samarbejde med proceskonsulent Lotte Juul Lauesen.                           
 • Foredrag. Iscenesættelse af Shakespeare. Lemvig Gymnasium, Folkeuniversitetet.

2000 - 2004  

 • Instruktør og arrangør af installationen VAEKST, en installation med dramatiske sekvenser under Kulturama, Ridehuset, Århus. Prolog til trilogien VAEKST.
 • Produktionsleder og instruktør af Teater Felix’ forestilling Skifter - en verden til forskel? KaserneScenen, Århus, samt turné i Danmark og Sverige. Støttet af bl.a. Århus Kommune og Århus Amt.
 • Forelæsning ved Seminar om realitetseffekter, Institut for Æstetiske Fag, AU.
 • Dramatiker og instruktør af den sceniske montage Livstid. Ca.70 medvirkende. Del af tværfagligt projekt for unge fra 3 skoler i Århus Amt. Turnéforestillinger.
 • Underviser/instruktør ved Rudolf Steiner Skolen, Skanderborg. Teaterprod.12. kl.

Før 2000                

 • Dramaturg på Teater Felix' teaterkoncert Bålfærd - sange for Balder, Århus Teaterfestival. Støttet af bl.a. Århus Kommune, Århus Amt og Københavns Kulturfond.
 • Projektleder, dramatiker og instruktørFyrtøjet, et musikalsk drama til Rudolf Steiner Skolen i Solkeborg. 150 medvirkende.    
 • Underviser ved Rudolf Steiner Skolen, Silkeborg. Fagområder : Drama, dansk, litteratur samt idræt/legegymnastik. Opsætning af en række forestillinger på 8. - 10. klassetrin.                   
 • Kursusleder ved Den Journalistiske Efteruddannelses kursus Teaterscenen '95.
 • Gæsteunderviser på forskellige højskoler og seminarier.

KURSER/KONFERENCER

2022

 • Filosofiens fire store spørgsmål. Forelæsningsrække om Det gode, Det sande, Det skønne og Friheden. Arr. Folkeuniversitetet.
 • Resonans. En dannelsesfestival om mennesket i en digitaliseret verden. Arr. Oure Højskole.
 • Hvorfor har vi de værdier, vi har? En indføring i Nietzsches 'Moralens genealogi'.
  Kursusdag v. PhD Kasper Lysemose. Arr. Folkeuniversitetet.
 • Er litteratur sundt? Konference med fokus på litteraturens evne til at understøtte sundhed og trivsel. Arr. LitteratureXchange/ Aarhus Levende Litteraturby og Aarhus Universitet.
 • Utilstrækkelig - et symptom på en tid, der aldrig når i mål. Webinar med teolog og højskolelærer Christian Hjortkjær. Arr. Selskabet for Psykoterapi.

2021

 • Kunsten at skabe kollektive terapeutiske rum. 2-dages workshop med den hollandske terapeut og forsker Robert van Hennik. Arr. Narrativt Forum E45.

     2021 var (stadig) præget af corona-situationen. Gennem året deltog jeg i en række online                   webinarer, særligt indenfor det terapeutiske område. 

2020

 • The Culture of Grief. Philosophy, Ecology and Politics of Loss in the twenty-first Century. Seminar. Arr. Aalborg Universitet.
 • Eksistentiel psykologi. Kursusdag med forelæsning v/ PhD Dr. Anders Dræby. Arr. Folkeuniversitetet.
 • Konflikter i parforholdet v/ Ole Nygaard. Arr. Selskabet for Psykoterapi.
 • Komplekse traumers psykologi v/ Anette Holmgren. Arr. Selskabet for Psykoterapi.
 • Webinarer. Grundet covid19 blev en del kursusaktiviteter i 2020 digitale:
  - Verbal fysioterapi v/ Allan Holmgren. Arr. Selskabet for Psykoterapi.
  - Journalistikkens genfødsel. Om konstruktiv journalistik.
  - Coronakrisen som passage v/ Allan Holmgren. Arr. Selskabet for Psykoterapi.
  - Psykisk robusthed. Arr. Psykiatrifonden.
  - Langsomme samtaler om USA, Rune Lykkeberg og Cornel West. Arr. Information.
  - Er der en mening med at høre stemmer? v/ Mette Askov. Arr. Selskabet for Psykoterapi.

2019

 • Magt i organisationen. Forelæsningsrække med ph.d. i antropologi Michael Dupont.
 • Crossing Borders, linking Lives. 5. European Conference of Narrative Therapy and Community Work. Antwerpen, Belgien.

2018

 • Seminar om filosoffen Merleau-Ponty. Ved filosof Todd May, USA. Arr. Dispuk.
 • On the road again. 2 dages kursus og workshop om narrativt arbejde med børn og familier ramt af traumer. Med Sabine Vermeire, Belgien. Arr. Narrativt Forum E45. 

2016 - 2017                

 • Psykiatri uden medicin. Konference på Christiansborg m. bl.a. Roger Whittaker, Peter Göetche, Allan Holmgren, Anette Holmgren. Arr. DISPUK / Alternativet.
 • Adskillelse og Samhørighed. Temadag i Aarhus m. Maggie Carey, Australien. Arr. Narrativt Forum E45.
 • Unge på kanten. Foredrag m. Lisbeth Zornig Andersen. Arr. Huset Zornig.
 • Vejen til recovery-orienteret praksis. Konference i KBH. Arr. PsykoVision.
 • Supervision Master Class m. Maggie Carey, Australien. Arr. Narrativt Forum E45.

2010 - 2014                                    

 • National konference for private daginstitutioner. Arr. DLO, interesseorg.     
 • Fra krydspres til polyfon ledelse. Ledelseskonference med bl.a. Bettina                Rennison, Lone Pagh og Frode Andersen. Arr. VIA UC, Aarhus.
 • Forebyggende arbejde i børnehaven – samspil og tilknytningDagskursus med Kari Killén. Arr. Toftemosegaard.
 • Brugerkursus, ABA-anlæg. For ansvarshavende på anlæg. Arr. RMG-inspektion.
 • Sprogpakken. Børns sprogtilegnelse. 4-dages kursus. Arr. Skanderborg Kommune.
 • Innovative strategier. Konference med Bliss Browne, USA. Arr. VIA UC., Aarhus. 
 • Aarhus Opens You. Konference med afsæt i Scharmers Teori U. AROS, Aarhus.

Før 2010

 • Arbejdsmiljøkursus. ArbejdsmiljøCentret, Aarhus. Lederdeltagelse.
 • Systemisk supervision og faglig vejledning. Introduktionskursus, DISPUK.
 • Storytelling, inspirationskursus m. Steve Denning, Australien.
 • Pro-aktiv mangfoldighedsledelse, Center for Kunst og Lederskab, CBS.

FRIVILLIGE HVERV

Siden 2014

 • Frivillig mentor under Kvindemuseets Kulturmøder.
 • Bestyrelsesmedlem, Selskabet for Psykoterapi. Et fagligt fællesskab for mennesker, der arbejder med mennesker.
 • Forperson, foreningen Narrativt Forum E45. Netværk til fremme af narrativt arbejde i Østjylland.
 • Frivillig samtaleterapeut i Gallo Kriserådgivning, Aarhus. Akutrådgivning og værested; en del af Gallos palet af aktiviteter for udsatte borgere.
 • Frivillig samtaleterapeut i Samtalehuset, Aarhus. Rådgivning for unge etableret af DISPUK i samarbejde med Gøglerskolen, Aarhus.

2001 - 2014  

 • Bestyrelsesmedlem i Landsbyfonden, Hertha Levefællesskab. Erhvervsdrivende Fond til drift af bygninger og jord i Hertha Levefællesskab, Herskind.
 • Medstifter af Scenekunstnetværket og dets PR- og Salgsagentur, SceneAgenturet. I tilknytning til den kulturelle aktør Kulturhus Aarhus.
 • Facilitator for Hertha Levefællesskabs udvidelsesproces. Seminar og møderække. 
 • Bestyrelsesmedlem i Værkstedsbestyrelsen ved Hertha Bofællesskab og            Værksteder, Herskind v. Aarhus.
 • Valgt medlem af Fællesledelsen; ledende organ for initiativet Hertha Levefællesskab, Herskind v. Aarhus.

Før 2000 

 • Bestyrelsesformand ved Rudolf Steiner Skolen, Silkeborg.
 • Stifter af Teaterforeningen Teater Felix.
 • Bestyrelsesformand for medicinvirksomheden Allergica A.m.b.a., Silkeborg.  

UDDANNELSER

2023
Pædagoguddannelsen, 6 første moduler (Grundfaglighed), VIA University College.

2015
Specialistuddannelse i narrativ psykoterapi, DISPUK. 2 årigt studie med praksis.

2012
Diplomuddannelse i Ledelse, VIA UC. Afgangsprojekt afsluttet: Asymmetriens sprækker - en undersøgelse af mulighederne for symmetriske og skabende samarbejdsrelationer. 

2008
Diplomuddannelse i Ledelse, VIA UC. Modulerne: Ledelse og organisation, Ledelse og Medarbejdere, Det personlige lederskab, Vejledning og supervision, Institutionen som udviklingsorienteret organisation.

2005
Cand.mag. i Dramaturgi fra Institut for Æstetiske fag, Aarhus Universitet. Speciale i krydsfeltet mellem teatrets æstetiske og dannelsesmæssige perspektiv. 

2003
Enkeltfag i Litteraturanalyse, Institut for Nordiske Sprog, Aarhus Universitet.

1996
Bachelor fra Institut for Dramaturgi, Aarhus Universitet. 

Faglig-bagage

Hjemmeside design: DuexDesign