Persondatapolitik


Som et naturligt led i mine aktiviteter, sker der hos mig en behandling af oplysninger om klienter og kunder. Det er min politik, at der skal være åbenhed om denne behandling. Denne politik beskriver derfor, hvordan jeg behandler de personoplysninger, som jeg indsamler i forbindelse med mine aktiviteter, herunder via min hjemmeside.

Dataansvarlig

Det er Tina Lauritsen, cvr.nr. 36098333, Lollandsgade 31, st., 8000 Aarhus C, der er dataansvarlig for den indsamling og behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik.

Indsamling af personoplysninger

Jeg indsamler og lagrer oplysninger om navn, e-mailadresse samt evt. telefonnummer på klienter og kunder i min virksomhed. Oplysningerne anvender jeg til at kontakte klienter og kunder i forbindelse med den aftale, der indgås omkring rådgivning, terapi, supervision eller undervisning.
I forbindelse med bogkøb via hjemmesiden indsamler jeg adresseoplysning.

Hvorfor behandler jeg dine oplysninger?

Jeg behandler personoplysninger om dig til følgende formål:

  • Din mailadresse bruger jeg til den mailkorrespondance, som er en naturlig del af vores samarbejde. Hvis jeg har dit telefonnummer, bruger jeg det kun i tilfælde af aflysning af en aftale, med mindre andet er aftalt imellem os. Efter nærmere aftale kan mailkorrespondance være erstattet af kontakt via SMS eller messenger.

  • I forbindelse med samtaler beder jeg om lov til at tage et foto af de tavle-noter, som er gjort undervejs. Disse noter er min eneste journalisering, og jeg bruger dem som resumé før den næste samtale. Tavlerne forsynes udelukkende med fornavn og dato.

  • Hvis du køber en bog via min hjemmeside, angiver du din adresse, således at jeg kan sende bogen til dig via DAO pakkeshop.

  • På min blog har jeg en subscriberliste bestående af mennesker, der har givet tilsagn om at modtage mine blogindlæg direkte på mail. Der er et særskilt samtykke knyttet til bloggen.

  • I enkelte tilfælde sender jeg en mail efter et afsluttet samtaleforløb og/eller samarbejde med en uforpligtende forespørgsel om refleksion/udtalelse omkring samarbejdet. Dette til brug i selvevaluering og markedsføring. Der sendes altid kun én mail.

Hvem deler jeg dine personoplysninger med?

Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart. Bliver henvendelse til en tredjepart aktuel i forbindelse med vores samarbejde, vil dette altid kun ske med din konkrete tilladelse.

Cookies

Jeg anvender cookies på min hjemmeside. Disse kan indsamle personoplysninger. Anvendelse af cookies og behandlingen af personoplysninger i den forbindelse er nærmere beskrevet i min cookiepolitik, som kan findes her.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, som du har afgivet til mig. Jeg vil da slette alle personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger jeg behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles og ret til at kræve berigtigelse eller sletning af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen eller kræve begrænsning af behandlingen.
Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som jeg har registreret, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.

Sikkerhed og opbevaring af personoplysninger

Jeg lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt og ikke kommer uvedkommende i hænde. Jeg sikrer den nødvendige ajourføring af de opbevarede oplysninger, så personoplysningerne til enhver tid er korrekte.
Ved henvendelser til mig slettes alle personoplysninger automatisk efter 3 måneder, hvis henvendelsen ikke fører til et samarbejde, hvor disse oplysninger skal bruges.
Jeg ajourfører kunde- og klientarkiv en gang årligt. Det betyder, at dine personoplysninger automatisk vil blive slettet senest 12 måneder efter, at vores samarbejde er ophørt. Dette gælder også opbevaring af noter fra møder og samtaler, som indeholder personoplysninger.
Til brug for undervisning og øvrig formidling kan oplysninger blive opbevaret længere i anonymiseret form, dvs. at det ikke længere vil være muligt at relatere oplysningerne til dig.

Links til andre websites mv.

Min hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Jeg er ikke ansvarlig for indholdet af andre virksomheders websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

 

Opdateret april 2020

Tina Lauritsen

Hjemmeside design: DuexDesign