Om angst

 
Angst er en reaktion på oplevelser af frygt. Måske oplever du en generel angstpræget stemning, eller du oplever episoder af angst- eller panikanfald. Uanset hvordan du oplever angst, er der nogle grunde til at den er dukket op i dit liv. Det kan være bestemte hændelser, der har haft en traumatisk virkning på dig, eller det kan være nogle livsomstændigheder, der har kaldt den frem. Frygt er en del af vores menneskelige beredskab, og vi har brug for den. Man kan sige, at angsten er en følelse af frygt, der ikke vil slippe sit tag i dig.

Der er altid gode grunde til, at man oplever angst-reaktioner. Hos mig giver vi angsten navn og mening. Angsten er ikke dig; det er kropslige og/eller følelsesmæssige reaktioner, der har ramt dig. Det kan vi gøre noget ved.

I samtaleterapien arbejder vi sammen på at undersøge de omstændigheder, der forårsager dine angst-reaktioner. Vi skaber klarhed over, hvordan angsten udtrykker sig, hvornår den dukker op, og hvor der findes 'fristeder' i dit liv, hvor angsten ikke har adgang.
Når du har fået et tilstrækkeligt klart billede af, hvordan og hvorfor angsten forstyrrer dit liv, kan du begynde at skabe afstand til den og handle på nye måder i dit liv.

Hvis du oplever angst, har du brug for et samtaleforløb, der over tid kan hjælpe dig med at forstå, hvad angsten laver i dit liv. På den måde vil du lige så stille kunne tage afsked med den. Ofte vil samtaleterapi kunne give dig den rigtige hjælp. I nogle tilfælde vil der være brug for at supplere den med en mere kropsbaseret traumeterapi.

Her på hjemmesiden kan du også læse om, hvordan jeg arbejder med stress og depression.
Læs om samtaleterapi for unge her.
Læs om rådgivning og terapi for familier her. 

Om-angst

Hjemmeside design: DuexDesign