Foredrag


I 2024 tilbyder jeg følgende foredrag:

  • NÅR FODFÆSTET FORSVINDER
   Et levende foredrag om fænomenet angst

   Der er mange gode grunde til at interessere sig for angst. Én af dem er, at det nu er den mest hyppige psykiske udfordring i Danmark. Vi må engagere os i fænomenet, trække det lidt ud af psykiatriens område og tale med hinanden om det.
   Foredraget er en vandring i angstens landskab, hvor personlige fortællinger, praksisfortællinger og faglige refleksioner går hånd i hånd og skaber en nuanceret forståelse af, hvad angst handler om. Hvor kommer den fra? Hvad består den af? Hvad gør den ved vores vante fornemmelse af os selv? Hvordan kommer vi fri af angsten - eller tæmmer den, så den er til at leve med?
   Foredraget tager afsæt i bogen AFGRUND - om fænomenet angst.

  • AT TABE DET HELE OG BÆRE DET MED
   Et fagpersonligt foredrag om tabsoplevelser

   Oplevelser af tab og sorg er almene livsvilkår, som vi alle får erfaringer med. Før eller siden støder vi ind i det og skal finde måder at omgås det på. Vores moderne liv har skabt afstand til de sårbare temaer, der minder os om det forgængelige liv. Det kan vi lave om på ved at tale med hinanden om det.
   I foredraget går vi tæt på oplevelser af tab og sorg. Gennem personlige fortællinger, terapeutiske erfaringer og faglige refleksioner tegner vi et billede af, hvad der sker, når vi rammes af et tab. Hvilke processer sætter det i gang? Hvad sker der i kroppen og med hele vores måde at være i verden på? Og hvordan forholder vi os til tabet, så vi også lader det lede os i nye retninger i livet?
   Foredraget tager afsæt i bogen FANTOM - om krop og tab.

  • AT DANNE SIG SELV
   Om dannelsesrejser, selvfortællinger og Peer Gynt
   Aldrig har vi været så optagede af at 'finde os selv', og vi bruger flittigt både ydre og indre rejser til at komme på sporet. Men hvad er det egentlig vi leder efter? Og hvordan bidrager rejser til at finde det?
   Med afsæt i Henrik Ibsens knivskarpe drama om Peer Gynt, der forlader alle for at finde sig selv, tager foredraget deltagerne med på en vandring i dannelsesrejsens landskab – fra eventyr og overgangsriter over romantikkens dyrkelse af den rejsende kunstner til rejseaktiviteter og selvrealisering i moderne tid.

  • HAR DU LIGE 5 MINUTTER? 
   Arbejdspladsens samtalekultur i søgelyset
   Foredraget bevæger sig levende og farverigt gennem de forskellige samtaler på arbejdspladsen. Der sættes spot på, hvordan magten er på spil, og hvordan vi tæmmer den, så vi får givende og anstændige samtaler i arbejdslivet. 
   Foredraget henvender sig til ledere, HR medarbejdere og andre med interesse for samtalekulturen i arbejdslivet. 

Kontakt mig for en uforpligtende snak om et foredrag hos jer.

Manifest-om-ledelse

Hjemmeside design: DuexDesign