Klienterne siger...

 

De ni sessioner, jeg havde med Tina, har ændret mit forhold til de udfordringer, jeg har. Hvor jeg før kun så det som et frustrerende og altødelæggende problem, ser jeg det nu også som en overlevelsestaktik, der har gjort mig bedre stillet i dag, end hvis jeg ikke havde udviklet den. For det andet ved jeg nu, hvad mine udfordringer udspringer fra. For det tredje har jeg fået svar på rigtig mange af de spørgsmål, jeg havde til mig selv og mine oplevelser.
Jeg har været utrolig glad for at tale med lige præcis Tina. Hun har en fantastisk ro, er super professionel og enormt skarp. Jeg havde en følelse af, at hun kunne trykke på de helt rigtige knapper, når hun ledte mig til min egen sikre konklusion på de tvivlsspørgsmål, jeg havde. Jeg har glædet mig til hver samtale med Tina, for det har været et super spændende og lærerigt forløb. 

Christina, 25 år


Da jeg startede hos Tina første gang, var det for at få bearbejdet en hård og grim skilsmisse mellem mine forældre. Efter en lang periode med misforståelser, problemer og stigende afstand mellem min mor og mig, hjalp Tina os med at få forståelse for hinanden, hvilket medførte, at vi nu er tættere, end vi i lang tid har været.
Anden gang jeg startede hos Tina, var jeg enormt usikker på mig selv - både privat og professionelt. Hun hjalp mig til at forstå, hvor al min usikkerhed kom fra, og hvorfor jeg reagerede, som jeg gjorde.
Det at have samtaler med Tina har givet mig en ro og en tryghed. Når jeg havde det værst, fandt jeg stor ro i at vide, at jeg havde en samtale med Tina. Her kunne jeg være mig selv, tale lige fra hjertet og blive mødt med en helt fantastisk forståelse, som jeg aldrig har oplevet før.

Cecilie, 25 år


Jeg faldt tilfældigvis over en meget filosofisk tilgang til terapi og en samtaleform, som var markant anderledes. 'Narrativ psykoterapi' .. - Med en smule skepsis i maven, gik jeg ind til vores første samtale og det var allerede der jeg kunne mærke en forskel, og at min skepsis blev gjort til skamme.

Den tavle Tina bruger til at skrive de ord ned, som jeg for det meste ubevidst får sagt, hjælper mig ikke blot til at forstå mig selv bedre, men fastholder også mig selv og giver et enormt godt overblik (og tilbageblik) på hvad der egentlige er relevant, og hvor der er nogle mønstre. Udover det, så er Tinas væsen varmt, kærligt og forstående for den vanskelige situation, og de traumer jeg har været igennem.

Bjørn, 28 år

 
Jeg kom til Tina på et tidspunkt, hvor alting i mit liv var vendt på hovedet, og hvor jeg havde svært ved at navigere rundt i det hele. Jeg blev mødt af et menneske, som havde hjertet med i sit arbejde, og hvor jeg fik hjælpen jeg havde brug for, fra dag 1. Jeg følte aldrig at jeg blev ‘vurderet’, men blev derimod bare set som det menneske jeg er.
For mig handlede det om at få nogle værktøjer til at håndtere svære situationer, som et menneske der føler meget stærkt/sensitivt. Samtalerne hos Tina har styrket mig, hjulpet mig endnu tættere på mig selv og set tingene på nye måder. Gennem samtalerne har jeg også fundet større indre ro, og tilliden til at jeg nok skal klare de ting livet giver af udfordringer, så længe jeg har mig selv med i det jeg gør.

Emilia, 23 år


Hos Tina fandt min datter nærvær, personligt engagement, humor, kreativitet, leg, og en ægte og levende samtalepartner, der får hende til at føle sig vigtig og værdifuld.
Hun bliver støttet i at finde sit eget ståsted og sine egne værdier. At finde ud af, hvad der er vigtigt i hendes liv. Hun får nye vinkler på tingene, inspiration til nye måder at arbejde med sig selv på. Og nyt mod på livet. 
Jeg har flere gange afleveret hende i tungt og trist humør hos Tina, og en time senere fundet dem dybt optaget af en meget livlig samtale, de næsten ikke kunne stoppe igen! Nogle gange har der ligefrem været hel feststemning! 
Da min datter sidste forår ikke kunne holde skolen og alle dens krav ud, fik Tina støttet mig til at finde mit ståsted i forhold til skolen. Det var jeg meget glad for.

Gunna, mor til 15 årig pige


For mig har det ikke handlet så meget om at 'komme i behandling', men at have en person man kan snakke med, og som kan hjælpe én med at overveje tingene på nye måder. Tina lytter ikke bare, men er forstående og hjælper mig til selv at overveje tingene vi snakker om. Behandlingen kommer ikke igennem mindfulness-øvelser eller lignende, men kommer i stedet blot igennem snakken, og det synes jeg er fantastisk.

Jonas, 19 år


Samtalerne har bragt mig frem til større arbejdsro og glæde kort fortalt. Især 'klubsproget' - når vi har talt om vores liv som en klub med medlemmer, formål, vedtægter osv. - har givet et friskt syn på tilværelsen.

Ingrid, 48 år    


Samtaleforløbet har haft en rigtig stor betydning for mig. Teknikken, værktøjerne, nærværet og “hele pakken” hjalp mig til en øget, sundere og mere egen-kærlig selvindsigt.
Jeg vil også gerne fremhæve noget, der gik op for mig. Det er noget stærkt, svært og samtidig ganske simpelt. Det er samtalens helende kraft. Og med Tinas hjælp og guidance og nærvær har jeg oplevet heling.
Min udvikling i dette forløb har givet mig indgangen til fornyet nysgerrighed, fjollethed og mave-kildrende latter. Jeg er også blevet styrket til at finde min sårbarhed. Og jeg elsker at huske på min opdagelse af, at styrke og sårbarhed er sjælevenner, og at de er et fantastisk (og interessant) makkerpar, når de får lov. Jeg ved nu, at jeg er stærkest, fordi jeg tør imødegå at samtale med mine sårbarheder. Og at mine sårbarheder også giver mig styrke, når jeg netop er i kontakt med dem.

Siri, 24 år 


Samtalerne har hjulpet mig igennem mange ting, bl.a. at starte på gymnasiet. Jeg har haft det rigtig svært med at starte, da jeg ikke rigtig følte overskud til alt det med at skulle til at gå i skole igen. Det hjalp at snakke om, hvad det var der gjorde mig “bange”, og derfra har Tina så hjulpet mig med hvordan jeg kunne overkomme den “frygt” og starte på gymnasiet med åbent sind. Tina har hjulpet mig igennem en svær tid i mit liv. 

Louise, 16 år                                                                                                                        


Med sin hjertevarme og indlevelsesevne overfor sine medmennesker, kombineret med sin faglighed, har Tina været god til at møde mig og fange det som har været væsentligt. Hun kan både følge de 'højtflyvende skæve tanker', de 'dybe, mørke og tavse' og samtidig være meget jordnær og konkret. Jeg har følt mig mødt, og der har været plads til at være mig lige der, hvor jeg er i fortællingen. Det har gjort, at jeg kan begynde at arbejde med at bruge flere sider af mig selv i dagligdagen.

Marianne, 31 år


I de 7 måneder vi har haft samtaler, har jeg lært meget om mig selv. Meget som jeg i forvejen godt vidste, men som jeg lige skulle huskes på igen, fordi jeg lige kort havde glemt det igen. Glemt hvor god jeg egentlig er til mange ting, men generelt også bare hvor god en person jeg er. Og når jeg ikke er helt så god og får nogle ikke helt så gode tanker, så er det også okay, har jeg fundet ud af.
Jeg er begyndt at acceptere mangle flere ting ved mig selv, end jeg gjorde før og samtidig fundet ud af, at mine negative sider egentlig også kan være positive. Det er nok faktisk det, der har været aller bedst for mig at indse. At alle de ting jeg går og synes er rigtig trælse ved mig selv, faktisk også er gode.
Det som er så fedt er, at jeg føler at jeg selv er kommet frem til disse ting, uden at der har været nogen som har siddet med løftet pegefinger og fortalt mig hvordan jeg skulle se mig selv. Tina har stillet de helt rigtige spørgsmål på de helt rigtige tidspunkter.

Michelle, 22 år                                                                                                                          

Klienterne-siger

Hjemmeside design: DuexDesign