Om stress


Stress er en reaktion på overbelastning. Stress-symptomer viser sig, når noget er blevet for meget. Du kan opleve det på forskellig måde - som manglende koncentration, forvirring, kropslig uro, overdreven træthed, modløshed eller andet. Fælles for de forskellige reaktioner er, at de aktiveres af nogle omstændigheder i dit liv. Det kan være arbejdsrelateret eller privat, men uanset årsagen er dine stress-symptomer som udgangspunkt en sund reaktion på noget, der belaster dig. 

Der er altid gode grunde til, at man oplever stress-reaktioner. Hos mig er der ingen, der er 'gået ned med stress'. Det er en misvisende og helt upassende talemåde. Stressen er ikke dig, men noget der har ramt dig. Og det kan vi gøre noget ved. Vi går ikke 'med' stressen, vi kortlægger den og skaber afstand til den. 

I samtaleterapien arbejder vi sammen på at undersøge de omstændigheder, der forårsager dine stress-reaktioner. Vi tager stressen 'ved hornene' og skaber klarhed over, hvornår og på hvilke måder den dukker op hos dig. Vi undersøger også hvilke fristeder du har, hvor stressen ikke rammer dig. Når du har fået et tilstrækkeligt klart billede af, hvordan stressen forstyrrer dit liv, kan du begynde at handle i forhold til din situation.

En enkelt samtale kan hjælpe dig med at skabe mere klarhed over din situation. Ofte vil et samtaleforløb være gavnligt for dig, så du over en periode kan skabe afstand til stressen og lige så stille tage afsked med den.

Her på hjemmesiden kan du også læse om, hvordan jeg arbejder med angst og depression.
Læs om samtaleterapi for unge her.
Læs om rådgivning og terapi for familier her. 

Om-stress

Hjemmeside design: DuexDesign