Kollegial supervision


Brug hinanden til at styrke jeres faglige fodfæste


Kollegial supervision er en enkel praksis, der styrker fagligheden både individuelt og kollektivt. Med kollegial supervision hjælper I hinanden med at blive klogere på, hvorfor I gør som I gør, og hvilke værdier I orienterer jer efter i jeres arbejde. Og ikke mindst deler I konkrete udfordringer med hinanden og får inspiration til nye måder at iagttage dem på.

Jeres kollegiale fællesskab styrkes gennem kollegial supervision. Refleksionsniveauet løftes, jeres fælles fortælling bliver mere tydelig, og hver enkelt medarbejders trivsel og faglige stolthed øges. Sammen skaber I et solidt fundament at møde jeres brugere, kunder og samarbejdspartnere med.


Jeg tilbyder undervisning og træning
, der klæder jer på til at bruge hinanden i den fagpersonlige udvikling. I får principielle retningslinier og konkrete samtaleredskaber, som I kan tage i brug i hverdagen, på personalemøder eller temadage.

Læs her om hvordan Frie Skolers Lærerforening
har valgt at sætte kollegial supervision på dagsordenen.

 

Kontakt mig for en uforpligtende snak om kollegial supervision hos jer.

Kollegial-supervision

Hjemmeside design: DuexDesign