Ledelsesrådgivning


Enhver organisation har sit HVORFOR. Den har et meningsskabende formål og en opgave, som må plejes og udvikles for at holde sig levende. 
UDVIKLING er ikke et mål i sig selv. Det væsentlige er, om organisationens virkelighed er i overensstemmelse med de ønsker og intentioner, der er for den.
BEVÆGELSE er et vilkår for alt levende. Fortællingerne om det meningsskabende formål må til stadighed genskabes og bekræftes.     
                                                                        Læs mit lille manifest om ledelse her                


Jeg hjælper jer med

ORGANISATIONS-STRUKTUR 
Strukturer og arbejdsgange der virker og tjener opgaven bedst

Organisationens strukturelle design skal være hensigtsmæssigt, realistisk og bæredygtigt. Det skal fungere for jer i hverdagen – også på langt sigt. Mange forhold skal tages i ed, og ikke mindst skal det kunne fungere i det miljø og den kultur, der lever hos jer. 

PERSONALELEDELSE
Etik, ordentlighed og realisme i ledelsen af menneskers arbejdsliv

Personaleledelse er både administrative procedurer, arbejdsmiljø, individuelle samtaler, mødekultur, jura, den daglige kontakt med medarbejderne og meget mere. Når det hele er af høj kvalitet, er der trivsel på jeres arbejdsplads.

KOMMUNIKATION OG KULTUR 
Så viden og arbejdsglæde kan flyde frit i dagligdagen

Kommunikation binder jeres organisation sammen. Fra de interne fora og arbejdsgange til de eksterne kontakter med myndigheder, brugere og andre er den til enhver tid konstruktive, passende og rette kommunikation essentiel for både drift og trivsel.  

DET PERSONLIGE LEDERSKAB
Forvaltning af lederskabet som 'rygsøjle' i den sunde organisation

Ledelsesopgaver kræver personlig tilstedeværelse, dømmekraft og handleevne i en kompleks virkelighed. Der er behov for et personligt lederskab, som er levende, lyttende og langtidsholdbart, fordi det skaber tryghed og trivsel i organisationen. Det stiller krav til den personlige forvaltning af opgaven – også på et eksistentielt plan. 


Kontakt mig for en uforpligtende snak om jeres rådgivningsbehov.

Ledelsesrådgivning

Kontakt mig her


Hjemmeside design: DuexDesign