Manifest om ledelse


Disse principper omkring ledelse er mit personlige ståsted i arbejdet med ledelsesmæssige opgaver.


Enhver organisation har en mening; et 'hvorfor'.
Og den har en opgave. En organisation er det fællesskab af mennesker, enheder eller aktører, som har organiseret sig omkring det meningsskabende formål. Det kan være en social eller pædagogisk opgave, en forretningsidé, et idealistisk projekt, et kunstnerisk mål eller noget helt andet.

Ethvert meningsskabende formål har behov for ledelse. Ledelse er at tage sig af. At skabe de bedst mulige betingelser for at formålet kan manifestere sig i virkeligheden. Ledelse er både en almenmenneskelig kvalitet og en faglig kompetence; og der er brug for begge dele i udviklingen af sunde organisationer.

Udvikling er ikke et mål i sig selv. Det væsentlige er, om organisationens arbejde er i overensstemmelse med de ønsker og intensioner, der er for den. Om den 'forvalter sine pund' på en givende og hensigtsmæssig måde. Udviklingsarbejde er vigtigt, når det kan bringe organisationen tættere på sin opgave og skabe bedre opgaveløsninger - og hermed også trivsel og tilfredshed blandt de mennesker, der arbejder med opgaven. Ledelse er at have opmærksomhed på dette og vurdere, hvad der er behov for.

En organisation er i konstant bevægelse. Den er som et levende socialt kunstværk af mennesker og handlinger, der interagerer med hinanden. Et netværk af relationer og hændelser skaber til stadighed ændrede situationer, vilkår og muligheder. Hvordan man forstår og fortæller om sig selv, bevæger sig derfor også. Mening og identitet må tilbagevendende genskabes og bekræftes. Ledelse er at have øje for dette og arbejde for at bringe forståelser og virkelighed i overensstemmelse med hinanden. 

Kontakt mig for en uforpligtende snak om, hvilken ledelse I ønsker.

Manifest-om-ledelse

Hjemmeside design: DuexDesign