Undervejs med mennesker
Skitser til en æstetisk inspireret samtalepraksis


Undervejs med mennesker
 er en bog om, hvordan en kunstnerisk tilgang og forståelse kan inspirere professionelle samtaler. Bogen tager læseren med på en vandring gennem samtalens praksisområder og viser, hvordan æstetisk tænkning kan blive til relationel forståelse og styrke den hjælpende indsats.  
Bogen er blevet til i samarbejde med billedkunstner Julien Deiss og har et særskilt kapitel med billedværker. 
Udvalgte tema-videoer, skabt i samarbejde med Mute State, findes på YouTube.

Læs mere her....

Undervejs med mennesker er en bog om, hvordan et æstetisk blik kan inspirere professionelle samtaler. I arbejdet med vejledende, støttende, coachende eller terapeutiske samtaler kan en kunstnerisk tilgang og forståelse skabe nye indfaldsvinkler til det relationelle arbejde, som styrker og beriger samtalens hjælpende indsats.

Med teatret som kunstnerisk inspirationskilde guides læseren gennem samtalens forskellige landskaber. Det handler om det blik, som samtalen og dens deltagere iagttages igennem. Det handler om den scene, der sættes for samtalen, og det møde relationen etableres igennem. Og det handler om det værk, som deltagerne sammen skaber i samtalen.

Undervejs med mennesker omsætter en tænkning i praksis. Bogen krydser faglige skel og lader æstetisk tænkning blive til relationel forståelse. Den går tæt på samtalens praksis og føjer den sammen med teoretiske og filosofiske tanker i dens baggrund. Det er en litterær fagbog, udformet som essay og forankret i personlige praksiserfaringer. Det er en bog, der insisterer på at værne om livets mange nuancer og holde arbejdet med mennesker levende.

Pris:

295 kr
250 kr ved køb her på siden

Sideantal:

220 sider

Type:

Hæftet og i farver
Særskilt kapitel med billedkunstværker

Forlag:

Tina Lauritsen Forlag

Udgivelsesdato:

01.02.2019

Udgave:

1. udgave, 1. oplag

ISBN: 978-87-971081-0-9

KØB BOGEN HER

Kr. 250,- inkl. moms

Normalpris kr. 295,- . Køb her og hent den i din nærmeste DAO pakkeshop. Der tillægges fragt på kr. 45,-.
 

Udtalelser om bogen

Anmeldelse i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift
af Benedicte Schilling, cand.psych.aut. Specialist og supervisor
August 2019
 
Tina Lauritsen har begået en smuk, anderledes bog, med et perspektiv inspireret af kunstnerens og dramaturgiens univers ... En kunstnerens Camino to Santiago de Compostela vandring gennem samtalens snørklede stier, i tider og rum.
Forfatteren tager os med ud på samtalens formaterende og dekonstruerende vandring, hvor hun benytter et andet sprogbrug og tilgang, end vi er vant til, når vi skal forsøge at begribe og italesætte den ramme, den scene og den skabende proces, som det er at udøve samtalepraksis i de forskellige kontekster, som vi gør det bl.a. som psykologer.
Bogen kan anbefales til alle, der arbejder med samtalepraksis. Forfatteren opmuntrer med denne bog til, at vi kigger hen nogle steder, hvor vi normalt ikke kigger så meget og kan blive opmærksomme på de mange muligheder, der findes i selve samtalens værksted.

_______________________________________________________________________________________
  
Gennem hele bogen ønskede jeg at Michael White havde levet og kunne læse, hvordan sproget får vinger og venner, der kan hjælpe udtrykkene på vej. Respekten for det sanselige kunstneriske, musiske og kropslige får i denne bog et sprog, så jeg nu kan begribe det, jeg før vidste var der, men ikke havde sprog for. Derfor bliver denne bog et fantastisk supplement til den øvrige litteratur, vi har om Narrativ Praksis. Fordi den udvider
sproget og begreberne og dermed betydningen og meningen med Narrative Samtaler.
Lone Kaae Morell, psykoterapeut og underviser i DISPUK. Fra bogens omslag.
De seneste 20-30 år er den uddannede samtalepartner blevet stærkt påvirket af metoder inspireret af New Public Management. Tina Lauritsens bog er et modsvar til denne påvirkning. 
Da jeg havde læst de sidste sider, blev bogens særlige værdi tydelig for mig. Her er et vigtigt partsindlæg i debatten om, hvordan vi i mødet med den anden kan frisætte og udvikle, når smerte og afmagt dominerer. Bogen er en hyldest til kompleksiteten og et stærkt modsvar til managementstrategier, som forenkler og kategoriserer. Bogen inviterer os til sammen at overskride faglige skel for at opdage nye veje at gå. 
Bodil Burian, socialrådgiver og familieterapeut. Fra bogens omslag.
_______________________________________________________________________________________
 

En enestående, vidtskuende og inspirerende bog, som jeg kun kan give min bedste anbefaling.

Susanne Hartkær Johansen, socialpædagog, pæd. diplom mm. Indehaver af samsigt.dk.
_______________________________________________________________________________________
Anmeldelse i PERIPETI- Tidsskrift for dramatiske studier
af Exe Christoffersen, lektor i dramaturgi, Aarhus Universitet
9. april 2019

Undervejs med mennesker drejer sig om, hvordan en æstetisk tilgang og forståelse kan inspirere professionelle terapisamtaler.  Kapitlerne hedder BlikketScenenMødetVærket og Følgeskabet, og det giver måske en fornemmelse for en bog, der udfolder sig i forskellige sanselige dimensioner, hvor man ser, agerer, deltager, følger indenfor valgte eller givne rammer. 

(...) Lauritsen peger på et forhold, som gør analogien og sammenstillingen mellem de to felter spændende, og det er kunstens karakter som uafgørlig. Kunst er en ”forstyrrelse” som griber ind i tilskuerens sanser og forandrer perceptionen – ideelt set. Det uafgørlige handler om at blive rørt af kunsten uden nødvendigvis at vide hvorfor, eller hvad det betyder.

(...) Det æstetiske blik på samtalepraksis, som Lauritsen benytter, anvender forskellige mediale blik. Man kan se på samtale som et landskab, en koreografi, en rejse som afsøger skønhed og en sanselig tilgang til mødet. Selvom vi taler om samtaler, er det ikke blot ordene eller sproget som fylder. Samtalen er også en dialog med kroppen, hvor man kan flytte sig og bevæge sig. Styrken ved Lauritsen er i det hele taget, at hun tænker i medier: Det kan være en rekvisit som medierer samtalen, eller en tavle hvor samtalens rute skitseres. Vi kan sammen gå på opdagelse i barndommens konkrete værelser. Eller vi kan udveksle musikalske citater eller billeder fra den daglige vandring. Lauritsen taler om følgeskab, og det kan både tænkes som instruktørens eller terapeutens rolle. Følgeskabet karakteriseres som en strøm a stream of consciousness og præget af mod og parathed. Det fører frem til en form for æstetisk tilblivelse, som er mere og udenfor den enkelte i kraft af sin skønhed. 

(...) Bogens design er flot. Der er luft og mellemrum og som indgang til hvert kapitel er der en transparent side, hvorigennem man kan betragte forfatterens og kunstnerens noter og flugtlinjer. Tina Lauritsen remedierer æstetisk tænkning og tager læseren med på en vandring igennem samtalens forskellige dramaturgier: Adskillelse, forskydning, omvending udfordrer blikket og skaber nye landskaber og lader de vante strukturer falde fra hinanden, mens nye skabes.

(...) Bogen er tænkt som inspiration til folk som arbejder professionelt med samtalens kunst, men jeg tænker faktisk også bogen kan fungere som inspiration for en, som arbejder med teater. Bogen højner bevidsthed om kunstens helbredende effekt både for de udøvende og for tilskuerne. (...)

Læs hele anmeldelsen i Peripeti her
________________________________________________________________________________________


Anmeldelse i tidsskriftet Steinerbladet
af Randi Pisani, cand.mag. og selvstændig i Redaktionsbüro
Juni 2019
 
Undervejs med mennesker er en  anbefalelsesværdig bog for alle, der fører samtaler i professionel sammenhæng eller interesserer sig for den betydende samtale som livsgrundlag. Det er ikke en begynderbog i samtalepraksis, men derimod en bog, der på  en ny og interessant måde udforsker, hvorledes både den talendes og den lyttendes indre rum aktiveres i samtalen. (...)

Læs hele anmeldelsen i Steinerbladet her

______________________________________________________________________________________________
 
Omtale i tidsskriftet Systemisk Narrativt Forum
April 2019

(...) Undervejs med mennesker omsætter en tænkning i praksis. Bogen krydser faglige skel og lader æstetisk tænkning blive til relationel forståelse. Den går tæt på samtalens praksis og føjer den sammen med teoretiske og filosofiske tanker i dens baggrund. Det er en litterær fagbog, udformet som essay og forankret i personlige praksiserfaringer. Det er en bog, der insisterer på at værne om livets mange nuancer og holde arbejdet med mennesker levende. 

Læs hele omtalen i Systemisk Narrativt Forum her 
_
_____________________________________________________________________________

Hjemmeside design: DuexDesign