Supervision for ledere

 

Det har stor betydning for mig, at der er et rum hvor jeg kan lufte min tvivl på egen praksis og egne evner, uden at der er nogen der bliver urolige. At der er én der kan guide mig til at se klart på tanker og handlemuligheder. Jeg oplever supervisionen som en sikkerhed på min egen ordentlighed.
                                                                               Vibeke Freising, leder af dagtilbud

 


For dig, som har ledelsesansvar for en organisation, er der særlige udfordringer forbundet med din arbejdsopgave.
Du skal agere i et komplekst felt, hvor der er mange interesser at varetage og mange hensyn at drage omsorg for. Dilemmaer mellem så forskelligartede ansvarsområder som etik, økonomi, medarbejdertrivsel, strategi, faglig udvikling, bruger- eller kundepleje mm. er en del af hverdagen.

Lederopgaven er også en solistisk opgave! Karakteren af din opgave indebærer ofte, at du mangler et forum at ventilere dine spørgsmål, overvejelser og udfordringer i. Enten fordi personlige eller interessemæssige hensyn gør de eksisterende samarbejdsfora til et upassende sted at dele, eller fordi du simpelthen mangler 'den rette mur' at spille dine helt særlige bolde op ad.

Her kan ekstern supervision være et brugbart redskab i dit fagpersonlige arbejde med ledelsesopgaven; et arbejde som har stor betydning for sundhed og trivsel i din organisation.


Kontakt mig for en uforpligtende snak om dit supervisionsbehov.

 

Supervision-for-ledere

Rum til refleksion, til tvivl og til at sænke skuldrene lidt
og turde tro på alt det gode, man allerede gør.

Hjemmeside design: DuexDesign