Undervejs med mennesker  >  Arbejdsprocessen

Undervejs med mennesker er blevet til i et kunstnerisk samarbejde med billedkunstner Julien Deiss. Parallelt med udviklingen af bogens indhold har samarbejdet skabt et eksperimenterende spor i udforskningen af bogens temaer. Det har givet os mulighed for at undersøge, hvordan ord og billeder arbejder med et stof på forskellige måder, og hvilke udvekslinger der kan opstå ud af det.

Ansatsen
   Især ét af Juliens værker – Korpus, det første i proces-galleriet her - kastede sig direkte ind i mit bogtema med dets sanselige formidling af en krop, der delvist kommer tilstede. Hos mig ramte det lige ind i mit ønske om at beskrive æstetiske og sanselige tilgange til samtalepraksis, som kan understøtte menneskers bestræbelser på at blive 'fremkaldt for sig selv'; hvad enten det har karakter af at 'træde ud af tågen', som billedet for mig fortæller en historie om, eller om det på andre måder handler om at komme tættere på sig selv, komme til stede, eller lade noget blive tydeligere for én.

Samarbejdet
   Et af bogens centrale temaer er resonans, og det var det, der også skete her. Juliens værk skabte kraftig resonans hos mig. Det ramte en tone, som fik noget af det, jeg gerne ville med bogen, til at træde tydeligere frem for mig. I samtaler rundt om dette og andre værker famlede vi os ind i et fælles sprog på tværs af ord og billeder og af vores forskellige både faglige og personlige baggrund.
   På den måde udviklede samarbejdet sig som et eksperiment: Mit medie var ordene, og hans var billederne. Hvordan kunne der komme noget spændende ud af det, som kunne bidrage til bogens tema?
   Undersøgelses-processen begyndte at tage form: I min skriveproces blev bogens enkelte kapitler guidet og inspireret af korte citater. Efterhånden som de dukkede op og faldt på plads for mig, sendte jeg dem til Julien, og de dannede så afsæt og inspiration for ham i hans arbejde i atelieret. På denne måde blev hans værker til som en ordløs samtale med disse citater. Vi arbejdede hver for sig uden at gribe styrende eller fortolkende ind i hinandens arbejde. Enkelte gange undervejs mødtes vi og udvekslede tanker i arbejdet. Det kom der både gensidig inspiration og opløftende trans-faglige erkendelser ud af.

Sleep-over
   I august 2018 besøgte jeg atelieret. Min intention var at tilbringe tid alene sammen med værkerne, mens de var i proces, og så at sige have en samtale med dem omkring bogens temaer. Julien havde forberedt rummet og lavet små guidende sedler og noter rundt omkring. Det blev til i alt 15 timers sleep-over, og oplevelsen fandt siden plads som epilog i bogen.

Bogkoncept og grafisk proces
   Allerede i juni kom der et tema omkring slør eller forhæng (curtains) ind i processen. De tematiske tanker omkring det er beskrevet i kapitlet Mødet, afsnittet 'Omvej for den anden'. Vi besluttede os for at integrere transparente sider i bogen (kalkepapir) ifm. hvert kapitel. Her kunne dialogen mellem den billedende kunstner og 'ord-kunstneren' få lov at kigge frem i bogen; dialoger som kredsede om citaterne og om de temaer i bogen, som de var inspirationskilder til.
   Udover de transparente sider blev det tidligt i processen klart, at Julien måtte have sit eget kapitel i bogen på lige fod med alle ordene, hvor billederne kunne få deres egen 'taletid' ind i bogens tema. Således blev kapitlet Zwischenraum født. I den færdige bog bidrager billederne i dette kapitel til bogens temaer som vidner og resonans-former. De er en fortælling om de samme temaer, men i et andet sprog. Afsnittet 'Alt det der også taler' i kapitlet Værket fortæller om disse forskellige sprog i relation til samtalepraksis.
   Mantraet for den grafiske proces var at skabe et grafisk udtryk, som kunne formidle bogens anliggende omkring en æstetisk og sanselig tilgang til samtalepraksis. En fysisk bog altså, som også kunne være noget af det, den snakker om! Lidt af en udfordring var det selvfølgelig, når hverken grafiker eller kunstner kendte bogens faktiske indhold og hele processen i øvrigt foregik på engelsk :) Men æstetisk sans arbejder på helt andre frekvenser, og det lykkedes over al forventning at skabe fælles sprog og sansning, så udtrykket forblev tro mod bogens intentioner.

Tryk, udgivelse og fernisering
   En solskinsdag i januar 2019 stod jeg så pludselig dér med den fysiske bog i hånden. Og med bagagerummet fyldt! Alt det, som gennem et år havde levet som tanker og intentioner, havde nu fået fysisk krop og eget liv. Det var en overvældende oplevelse - men på den absolut gode måde.
Udgivelsen blev fejret med en fernisering d. 8. februar for både bog og billedkunstværker – og med live-improvisationsmusik som en særlig bonus helt i bogens og hele projektets ånd.

Hjemmeside design: DuexDesign