Gruppesupervision


Om supervision af grupper

Grupper af mennesker, der varetager en opgave i fællesskab, kan have stort fagligt og personligt udbytte af fælles supervision. Det kan være

 • Praksisgrupper, der i dagligdagen arbejder tæt sammen om en opgave.
 • Tværfaglige grupper, der fra hver deres fagområde betjener en fælles brugergruppe, sag eller lokalitet.
 • Ledelsesgrupper, der varetager fælles ledelse - fx af flere enheder eller afdelinger.
 • Grupper af frivillige omkring en fælles opgave.

I møder opgaver og udfordringer i jeres arbejdssituation, som enten er de samme eller gensidigt genkendelige i gruppen. Supervisions-arbejdet kan således blive en kilde til gensidig læring, inspiration og bekræftelse, hvor I ikke kun bliver klogere på jer selv, men også på hinanden og på karakteren af jeres fælles opgave. Herved styrker I både fællesskabet omkring jeres opgave, og I styrker jeres individuelle ståsted i opgaven gennem den genkendelighed og bekræftelse, I oplever i gruppen.


Supervisions-temaer

Indholdet i supervisionen vil variere alt efter gruppens behov og karakteren af jeres opgave. Arbejdet kan eksempelvis være

 • Case-baseret 
  Supervisionen organiserer sig rundt om en konkret case, som hele gruppen kan relatere til. Fokus på praksislæring.
 • Samarbejdsorienteret
  Supervisionen fokuserer på internt samarbejde i gruppen og/eller gruppens samarbejdsflader eksternt. Fokus på relationel læring.
 • Fagorienteret
  Fokus på faglige begreber, kvaliteter eller kompetencer, som gruppen ønsker at undersøge og udvikle sig i relation til. Fokus på fagpersonlig læring.

Hjemmeside design: DuexDesign