Samtykkeerklæringen


Jeg giver hermed mit samtykke til, at Tina Lauritsen kontakter mig for at træffe nærmere aftale.
Mine oplysninger benyttes udelukkende til det formål, som vores indbyrdes aftale foreskriver, og de videregives ikke til tredjepart.
Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke samt gøre indsigelse mod behandling af mine personoplysninger.

 

Hjemmeside design: DuexDesign